Afyon Enerji ve Gübre A.Ş., Afyonkarahisar'da kurulu Afyon Biyogaz Enerji Santrali'nde, anaerobik ortamda fermente edilen hayvansal ve bitkisel atıklardan elde edilen biyogaz ile elektrik enerjisi üretmenin yanı sıra anaerobik ortamda fermente edilmiş kokusuz, sinek yapmayan ve hijyenizasyon uygulanmış organik katı ve likit gübre üretimi yapmaktadır.

HAKKIMIZDA

Afyon Enerji ve Gübre, yatırımına 2011 yılında başladığı 55.000m2 alan üzerine kurulu 'Afyon Biyogaz Enerji Santrali' projesini 2014 yılında tamamlayarak; Türkiye'nin ilk en büyük bitkisel ve hayvansal kaynaklı biyokütle enerji tesisini devreye almıştır.

Afyon Biyogaz Enerji Santrali'nde yılda 150.000 ton organik kaynaklı bitkisel ve hayvansal atıkların; anaerobik fermentasyon teknolojisi ile havasız ortamda çürütülmesi sonucu elde edilen biyogaz ile;

32.000.000 kwh/yıl elektrik enerjisi;
33.500.000 kwh/yıl ısı enerjisi üretilmektedir.

Fermentasyonu tamamlanmış olan hammaddenin hijyenizasyon sürecinden de geçirilmesi ile birlikte toprağa zarar veren zararlı gaz ve diğer bileşenlerinden arındırılmış, kokusuz, yüksek organik madde içerikli katı organik gübre üretilmektedir.

Çevre için büyük sorun haline gelen bitkisel ve hayvansal kaynaklı atıkların bertaraf edilmesinin yanında bu sorunu yenilenebilir enerjiye ve organik madde miktarı yüksek organik gübre üretimine dönüştüren yüksek teknolojiye sahip entegre tesisimiz yılda 177.000 ton karbon salınımın engellemektedir.

Katı organik gübre üretim kapasitesi 20.000 ton/yıl; organomineral gübre üretim kapasitesi 60.000 ton/yıl; organik sıvı gübre üretim kapasitesi 80.000 ton/yıl olup bu organik gübre ve zenginleştirilmesi ile elde edilen tüm gübre ürünleri Afyon Gübre markası altında toplanmaktadır.
HAKKIMIZDA

TESİS

Yatırım çalışmaları tamamlanan tesis Ekim 2014' de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan ''Geçici Kabul Belgesi'' alarak 4,01 MW kurulu güç ile faaliyete başlamıştır.

Kullandığımız yeni nesil üretim teknolojisi sayesinde, organik kaynaklı hayvansal ve bitkisel atıkların havasız ortamda çürütülmesi sonrasında elde edilen biyogazdan, elektrik enerjisi elde edilmesinin yanı sıra tarım için çok gerekli olan yüksek organik maddeye sahip, hijyenizasyon uygulanmış, zararlı gazlardan arındırılmış, kokusuz, sinek yapmayan, “fermentasyon sonucu elde edilen organik gübrenin” Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın izni ile üretimine ve satışına başlamıştır.

Tesisimizde, gübre ürünümüz peletlenerek ve toz halinde 25 kiloluk ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır.

Tesisimizin diğer bir ürünü olan amonyaklı su, müşteri talebine göre düzenli bir lojistik ile kullanıcılara ulaşmaktadır.

Sera gazının azaltılması sonucu çevreye ve Afyonkarahisar iline olan olumlu katkıları sebebiyle Karbon Kredi Sertifikası alması ve satması mümkün olan tesisimizin validasyonu tamamlanmış olup en prestijli kuruluş olan Gold Standard tarafından “list” edilmiştir.

Projenin Özellikleri

0

MW üzerinde

Elektrik üretimi kurulu güç

0

Milyon kWh

Yıllık ortalama elektrik üretim kapasitesi

0

Ton

Yıllık ortalama doğal gübre üretim kapasitesi

0

Ton

Yıllık ortalama amonyaklı su üretim kapasitesi

Projenin Faydaları

 • Hayvan çiftliklerinden çıkan yada “verimsiz şekilde” zirai amaçlı olarak kullanılan atıklar değerlendirilmektedir.
 • Havasız ortamda fermente edilen organik gübre sayesinde bölgenin mikrop sinek yayma sorunlarının giderilmesinde önemli rol oynamaktadır.
 • Halen mevzuata aykırı olduğu için yem olarak değerlenemeyen haşhaş kapsülü küspesinin kontrollü bertarafı ile Afyon Alkaloidleri Fabrikası ile önemli bir simbiyoz fırsatı yakalanmıştır.
 • Proses sonucu ortaya çıkacak gübrenin ziraatte kullanımı sayesinde, organik değeri fakirleşen arazilere olumlu katkı sağlanmaktadır.
 • Ön hesaba göre 177.000 ton karbon eşdeğer salınımı önlenecektir.

Kimyasal Gübrenin Zararları

 • Yeraltı suyunun kirlenmesine,
 • Tuz konsantrasyonun yükselmesine,
 • Mikroorganizma faaliyetlerinin azalmasına,
 • Kimyasal olarak verilen gübrelerin topraktan çabuk yıkanmasına,
 • Verim ve elde edilen ürünün kalitesinin düşmesine,
 • Erozyonla toprak kaybına, neden olur.

Bu zararları ortadan kaldırabilmek için topraklarımızın organik madde ihtiyacını karşılamak üzere organik gübreleme yapılmalıdır.