Türkiye yumurta tavukçuğunda yaklaşık 56 milyon adet ile dünya sıralamasında ilk 10’a girmiş durumdadır. Afyonkarahisar ili ise yaklaşık 9 milyon adetle yumurta tavukçuluğu sektöründe Türkiye’de ilk sıradadır. Ayrıca, gittikçe artan ihracat kapasitesi ile Türkiye dünya genelinde 11. sırada olup, bunun önemli bir kısmı Afyonkarahisar’dan gerçekleştirilmektedir.


Beri yandan ülkemizde çevreye olan duyarlılığın artması, bu çerçevedeki mevzuatın genişlemesi ve artan oranda uygulamaya alınması tavuk çiftilklerinde oluşan tavuk dışkılarının bertarafını ekonomik olarak çözülmesi gereken bir çevre problemi olarak ortaya çıkartmakta, tavuk çiftliklerinden istenen ÇED belgeleri sektörün gelişme potansiyelini kısıtlamaktadır.
 

Tarımda organik gübre sıkıntısı çekilir ve ülkemiz toprakları artan miktarda suni gübre kullanımı ile verimliliklerini kaybederken, kafes sistemiyle tavukçuluk yapılan işletmelerde tavuk gübresinin depolardan çevreye taşması, yol kenarlarında ya da tarım arazilerinin bir kısmında bekletilmesi, pis koku, sinek ve hijyenik nedenlerden ötürü önemli bir çevre problemi oluşturması bir çelişki örneğidir. Bu nedenle tavuk gübresinin çevreyi kirleten ve sağlık açısından zararlı bir konumdan çıkarılması, bitkiyetoksisite riskinin azaltılarak organik gübreye dönüştürülmesi ve tarıma kazandırılması gerekmektedir.

 

Bu sorunun çözümü için 2002 yılında biraraya gelen ilin önde bazı gelen çiftlikleri, Afyon Güçbirliği Ltd.Şti.’ni kurmuşlar ve 2004 yılında tamamlanan yaklaşık 7.300 m2 kapalı alana sahip bir tesis inşaa ederek, o günden bugüne çiftliklerden gelen tavuk dışkılarının bertaraf edilmesini gerçekleştirmişlerdir.


İlerleyen zaman içinde, mevcut tesise entegre bir biyogaz tesisi kurulması ve anaerobik fermentasyon sonucunda hijyenik, kokusuz ve verim arttırıcı özelliklere sahip doğal gübre elde edilmesi ve çıkan biyogazın yakıt olarak kullanıldığı kojenerasyon ünitelerinde elektrik üretimi gerçekleştirilmesi amacıyla yatırım yapılmasına karar verilmiştir.


Bu amaçla, 2011 Temmuz’da biraraya gelen Afyon Güçbirliği Ltd. Şti. ile Opal Enerji ve Gübre Üretim Ticaret ve Sanayi  A.Ş. müştereken Afyon Enerji ve Gübre Üretim Ticaret ve Sanayi  A.Ş.’yi kurarak yatırım çalışmalarına başlamış Ekim 2014' de 4 MW  üzerinde kurulu güçle faaliyete başlamıştır.


      Afyon Enerji ve Gübre Üretim Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Skip Navigation Links